E-cigarette & e-juice wholesale in EU

✈ Fast shipping from Sweden

Wholesale Registration Page

If you are a business owner, you can apply for a wholesale/B2B account in the form below. We do not accept applications from non business owners.

Swedish: Om du driver ett företag kan du ansöka om ett grossist-/B2B-konto i formuläret nedanför. Vi accepterar inga konton från privatpersoner som inte har eget företag.

Licenses / Licenser

These two fields are only required for Swedish companies. To sell e-cigarettes, e-cigarette accessories, e-liquids containing nicotine and other tobacco free nicotine products you need to have a license. In order to be able to legally sell products containing 15-20mg/ml nicotine, you also need to have a license from Länsstyrelsen. Please attach proof of licenses here. We only accept customers who have these licenses.

Dessa två fält är endast krav för svenska företag. För att få sälja e-cigaretter, påfyllningsbehållare, e-vätskor med nikotin och andra tobaksfria nikotinprodukter behöver du ha ett tillstånd från din kommun som visar att du har tillstånd att sälja nikotinprodukter. Utöver det behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen för att få sälja särskilt farliga kemiska produkter (nikotinstyrkor 15-20 mg/ml), som du kan läsa mer om här: Kemikalietillstånd.

Vänligen bifoga en kopia på tillstånden här. Har du inte möjlighet att bifoga filen? Maila in det till [email protected] efter ansökan. Vi godkänner endast företagskunder med detta tillstånd eller de som nyligen ansökt om det och inväntar godkännande. Har du inget tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter, men har ett tillstånd för försäljning av e-cigaretter kan du fortfarande köpa & sälja produkter under 15 mg/ml nikotinstyrka.

OBS! Du kan hoppa över fältet Kemikalietillstånd för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter om…:

  • … du har ansökt om kemikalietillstånd hos Länsstyrelsen men ännu inte fått godkännande. Vi kommer då istället att efterfråga underlag på att en tillståndsansökan gjorts.
  • … du inte ansökt om kemikalietillstånd men behöver hjälp med att ansöka. Kontakta oss efter att du ansökt om konto så hjälper vi dig, steg-för-steg.
  • … du inte planerar att sälja produkter ≥ 15 mg/ml nikotin.

By clicking register, you agree to the Terms & Conditions

Log In Lost Password